Barnehagen

Åpningstid: 07.45 – 16.30

Vi holder stengt hele julen, påsken og juli.


Aldersgruppe: 2–6 år


Opptakskrets (i prioritert rekkefølge): 


1.Slemdal, 

2.Vinderen  

3.Svendtuen skolekrets

 

Opptakskriterier: 

  • Barn med prioritet etter barnehagelovens § 13
  • Det skal tas hensyn til alders- og kjønnsfordeling
  • Søsken, etter hensyn til alders- og kjønnsfordeling
  • Andre søkere, etter alders- og kjønnsfordeling

 

Barnehagen bruker Stortingets vedtatte maksimalsatser for oppholdsbetaling: JA
Pris for opphold: 2990,- per måned, p
ris for mat: 450,- per måned.

 

Oppsigelsestid: 2 mndr. Oppsigelse for høsten må skje innen 15. mai.

Depositum: kr. 2990