Hilde

20% Styrer

80% Pedagogisk leder

Tina

100% Pedagogisk leder

Torbjørn

100% Assistent

Synne

20% Pedagogisk leder