Hilde

20% Styrer

80% Pedagogisk leder

Trond

100% Pedagogisk leder

Alexandra

100% Assistent

Synne

20% Pedagogisk leder