Trosteredet barnehage er en av bydelens minste barnehager med et av de største uteområdet. Vi er liten av vekst, men har et stort hjerte.

Ved at vi er få barn, klarer vi å se hvert enkelt barn og møte alle der de er. Her er det godt å være barn! Vi ønsker å formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg, trygghet og ansvar.

De ansatte i barnehagen skal være bevisste i sin funksjon som forbilde samtidig som de er aktive og deltakende i lek. Vi skal være tilstedeværende og møte barna med respekt og likeverd. Et godt og velfungerende samarbeid med foreldrene er viktig for oss. Samarbeidet ønsker vi skal være basert på god informasjonsflyt, gjensidig åpenhet, tillit og foreldremedvirkning.

Barnehagen er en gammel portnerbolig hvor vi har hele hagen på to mål som lekeplass. Her har vi sykkelbane om sommeren, akebakker om vinteren, husker, klatrestativ, bålplass, dukkehus og en stor sandkasse. Her kan barna virkelig utfordre seg selv!

Trosteredet barnehage er en foreldredrevet barnehage, med et styre på fire medlemmer. Styret velges på årsmøtet og har i sammarbeid med styrer ansvar for drift i barnehagen.

Foreldreundersøkelse:

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Resultater fra foreldreundersøkelse, per tema og år
Tema20192018
Svarprosent100%71%
Ute- og innemiljø4,44,3
Barnets trivsel4,94,6
Informasjon4,74,4
Barnets utvikling4,94,8
Total tilfredshet4,84,7